Sidste mulighed for bestilling er 21/12. Sidst mulige leveringsdato 22/12

Hur vi säkerställer hög kvalitet

Det är en förtroendefråga att beställa julgranar på nätet

Därför är vi alltid extremt noga med att hitta och välja ut endast vackra prima julgranar.

Träden bedöms utifrån form, täthet, färg, stam och friskhet.

Form och symmetri: trädet ska vara symmetriskt och koniskt.
Täthet: antalet grenkronor måste motsvara trädets höjd och avståndet mellan grenkronorna måste vara jämnt.
Färg: Trädet ska vara friskt och friskt och ha en jämn mörkgrön färg.
Stjälk och toppskott: Trädet ska ha en rak stam och en topp som ska vara mitt på trädet.
Friskhet: Julgranen måste vara färsk. Det är därför träden fälls bara när orderna kommer in.

Du är också välkommen att skriva i kommentarsfältet när du betalar om du har några speciella önskemål om hur din julgran ska se ut. Det kan till exempel vara: “ska användas utomhus för en lätt kedja och måste därför vara lite nära” eller “inte för bred, eftersom den ska placeras i en liten lägenhet”. Kort sagt gör vi allt vi kan för att leverera den julgran du vill ha. Om du mot all förmodan inte är nöjd med den levererade julgranen kan du komma ihåg att vi har en nöjdhetsgaranti. Det innebär att vi byter eller returnerar utan att fråga om du mot dina förväntningar inte är nöjd. Det hände en gång under säsongen 2019.